अभ्यासक्रम - एम. पी. एस. सी. ( M.P.S.C. )

पोलीस उपनिरीक्षक (P.S.I.) पूर्व

पोलिस उपनिरीक्षक ( पूर्व ) परीक्षा योजना व अभ्यासक्रमराज्य सेवा पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राज्य सेवा पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम


विक्रीकर निरीक्षक ( S.T.I. ) पूर्व

विक्रीकर निरीक्षक पूर्व परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम


सहाय्यक पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग सहाय्यक पूर्व परीक्षा अभ्यासक्रम


पोलीस उपनिरीक्षक (P.S.I.) मुख्य अभ्यासक्रम

पोलिस उपनिरीक्षक गट- ब ( अराजपत्रित ) मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम


लिपिक ( मंत्रालयीन )

लिपिक - टंकलेखक परीक्षा - परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम


महिला व बालविकास अधिकारी ( C.D.P.O )

परीक्षेचे टप्पे - १) लेखी परीक्षा २०० गुण २) मुलाखत ५० गुण


राज्य सेवा मुख्य पेपर-१

राज्य सेवा मुक्या परीक्षा सामान्य अध्ययन-१ विषय- इतिहास व भूगोल


कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कर सहाय्यक मुख्य परीक्षा अभ्यासक्रम


शैक्षणिक चालू घडामोडी

अनाथांना मिळणार नोकरीत आरक्षण


IBPS मार्फत 2018 मध्ये होणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक


राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत महाराष्ट्राला विजेतेपद


Fjs Advertise
Horizon Classes Book Fjs Free job support