प्रश्नपत्रिका - जिल्हाधिकारी कार्यालय

जिल्हा निवड समिती, हिंगोली तलाठी भरती 2015 प्रश्नपत्रिका उत्तरासह
01/05/2017

जिल्हा निवड समिती, हिंगोली तलाठी भरती 2015 करिता घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उत्तरासह दिलेली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर तलाठी परीक्षा 2016 प्रश्नसंच A
11/09/2016

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर तलाठी परीक्षा 2016 प्रश्नसंच A परीक्षा दिनांक - 11/09/2016

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर तलाठी परीक्षा 2016 प्रश्नसंच B
11/09/2016

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर तलाठी परीक्षा 2016 प्रश्नसंच B परीक्षा दिनांक - 11/09/2016

सोलापूर तलाठी भरती परीक्षा २०१६ प्रश्नपत्रिका
11/09/2016

सोलापूर तलाठी भरती परीक्षा २०१६ प्रश्नपत्रिका. परीक्षा दिनांक - ११/०९/२०१६.

सोलापूर लिपिक - टंकलेखक भरती परीक्षा २०१६ प्रश्नपत्रिका
04/09/2016

सोलापूर लिपिक - टंकलेखक भरती परीक्षा २०१६ प्रश्नपत्रिका. परीक्षा दिनांक - ०४/०९/२०१६.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार तलाठी परीक्षा 2014 प्रश्नपत्रिका.
09/01/2016

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार तलाठी परीक्षा 2014 प्रश्नपत्रिका.परीक्षा दिनांक - 22/06/2014

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार शिपाई - वाचमन लेखी प[रिक्षा प्रश्नपत्रिका.
09/01/2016

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार शिपाई - वाचमन लेखी प[रिक्षा प्रश्नपत्रिका. परीक्षा दिनांक - 08/06/2014

शैक्षणिक चालू घडामोडी

अनाथांना मिळणार नोकरीत आरक्षण


IBPS मार्फत 2018 मध्ये होणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक


राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत महाराष्ट्राला विजेतेपद


Fjs Advertise
Horizon Classes Book Fjs Free job support