प्रश्नपत्रिका - इतर

भारतीय वायू सेना ग्रुप X टेक्निकल आणि ग्रुप Y ट्रेंड्स परीक्षा प्रश्नपत्रिका
01/05/2017

भारतीय वायू सेना ग्रुप X टेक्निकल आणि ग्रुप Y ट्रेंड्स परीक्षा करिता नमुना सराव प्रश्नपत्रिका दिलेली आहे. या प्रश्नपत्रिकेच्या आधारावर प्रश्न विचारले जातात.

महाजेनको विविध संवर्गातील विविध रिक्त पदांची भरती ऑनलाईन सराव प्रश्नपत्रिका
13/03/2017

महाजेनको विविध संवर्गातील विविध रिक्त पदांची भरती ऑनलाईन परीक्षा २०१७ सराव प्रश्नपत्रिका उपलब्ध झालेली आहे.

आरोग्य विभाग संचालनालय, मुंबई प्रयोगशाळा सहायक परीक्षा २०१७ प्रश्नपत्रिका
06/03/2017

आरोग्य विभाग संचालनालय, मुंबई प्रयोगशाळा सहायक भरती २०१६ करिता घेण्यात आलेल्य्या लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उपलब्ध झालेली आहे. एकूण प्रश्न - १००. एकूण गुण - २००.

आरोग्य विभाग संचालनालय, मुंबई इ.सी.जी. तंत्रज्ञ परीक्षा २०१७ प्रश्नपत्रिका
06/03/2017

आरोग्य विभाग संचालनालय, मुंबई इ.सी.जी. तंत्रज्ञ भरती २०१६ करिता घेण्यात आलेल्य्या लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उपलब्ध झालेली आहे. एकूण प्रश्न - १००. एकूण गुण - २००.

आरोग्य विभाग संचालनालय, मुंबई वीजतंत्री परीक्षा २०१७ प्रश्नपत्रिका
06/03/2017

आरोग्य विभाग संचालनालय, मुंबई वीजतंत्री भरती २०१६ करिता घेण्यात आलेल्य्या लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उपलब्ध झालेली आहे. एकूण प्रश्न - १००. एकूण गुण - २००.

आरोग्य विभाग संचालनालय, मुंबई शस्त्रक्रिया सहायक परीक्षा २०१७ प्रश्नपत्रिका
06/03/2017

आरोग्य विभाग संचालनालय, मुंबई शस्त्रक्रिया सहायक भरती २०१६ करिता घेण्यात आलेल्य्या लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उपलब्ध झालेली आहे. एकूण प्रश्न - १००. एकूण गुण - २००.

आरोग्य विभाग संचालनालय, मुंबई आहारतज्ञ परीक्षा २०१७ प्रश्नपत्रिका
06/03/2017

आरोग्य विभाग संचालनालय, मुंबई आहारतज्ञ भरती २०१६ करिता घेण्यात आलेल्य्या लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उपलब्ध झालेली आहे. एकूण प्रश्न - १००. एकूण गुण - २००.

आरोग्य विभाग संचालनालय, मुंबई अधिपरिचारिक परीक्षा २०१७ प्रश्नपत्रिका
06/03/2017

आरोग्य विभाग संचालनालय, मुंबई अधिपरिचारिक भरती २०१६ करिता घेण्यात आलेल्य्या लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उपलब्ध झालेली आहे. एकूण प्रश्न - १००. एकूण गुण - २००.

आरोग्य विभाग संचालनालय, मुंबई औषध निर्माण अधिकारी परीक्षा २०१७ प्रश्नपत्रिका
06/03/2017

आरोग्य विभाग संचालनालय, मुंबई औषध निर्माण अधिकारी भरती २०१६ करिता घेण्यात आलेल्य्या लेखी परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उपलब्ध झालेली आहे. एकूण प्रश्न - १००. एकूण गुण - २००.

शैक्षणिक चालू घडामोडी

अनाथांना मिळणार नोकरीत आरक्षण


IBPS मार्फत 2018 मध्ये होणाऱ्या परीक्षांचे वेळापत्रक


राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत महाराष्ट्राला विजेतेपद


Fjs Advertise
Horizon Classes Book Fjs Free job support